Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn
  • Mới nhất
phan-biet-trang-tu-va-tinh-tu-duoi-ly-trong-tieng-anh
09:00 19/08/2018
Trong các từ "lively", "orderly" và "lately", theo bạn đâu là tính từ và đâu là trạng từ? Trắc nghiệm sau giúp bạn phân biệt để sử dụng đúng.   ...
chon-such-hoac-such-a-de-hoan-thanh-cau-tieng-anh
09:01 18/08/2018
"He's ... fool". Theo bạn, phần còn trống nên là "such" hay "such a"? 
trac-nghiem-phan-biet-tinh-tu-duoi-ic-va-ical
09:00 17/08/2018
Bạn có biết trường hợp nào nên chọn "classic" thay vì "classical", "electric" thay vì "electrical"? 
trac-nghiem-cum-dong-tu-voi-at
09:01 16/08/2018
"The magazine is ____ at teenagers". Bạn cần điền động từ nào vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh?
bai-tap-hoan-thanh-cau-voi-seem-hoac-look-like
09:01 15/08/2018
"It ____ to be more important than it really is". Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
trac-nghiem-phan-biet-heavy-hard-va-strong
09:01 14/08/2018
"She's a ... drinker". Từ cần điền vào chỗ trống là "heavy" hay "strong"? 
trac-nghiem-ve-cau-hoi-gian-tiep-trong-tieng-anh
09:00 13/08/2018
"Can you remember ...?", phần còn thiếu là "what did she say" hay "what she said"?
trac-nghiem-phan-biet-so-too-va-very
09:01 12/08/2018
"Was it ... expensive to buy?". Bạn hãy thử điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
rao-can-khi-nghe-nguoi-ban-xu-noi-tieng-anh
09:01 12/08/2018
Người Mỹ chỉ nói rõ ràng những từ khóa trong câu, thường xuyên nối âm hoặc nuốt âm, khiến người học tiếng Anh gặp nhiều khó khăn.  
chon-dang-so-nhieu-cua-danh-tu-ghep-trong-tieng-anh
09:00 11/08/2018
Bạn có biết cách chuyển danh từ "passer-by" (người qua đường) ở dạng số ít sang số nhiều?
trac-nghiem-phan-biet-all-va-whole
09:00 10/08/2018
"The book is ____ about the royal family". Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống để hoàn thành câu.
10-bi-quyet-de-hoc-tieng-anh-tai-nha-hieu-qua
09:01 09/08/2018
Bạn hãy luyện tai bằng cách nghe tiếng Anh với tốc độ bình thường của người bản xứ, dù không thể hiểu hết nội dung. 
trac-nghiem-phan-biet-hard-va-hardly
09:00 06/08/2018
"It was a bit boring because ____ anybody came to the party". Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh.
trac-nghiem-phan-biet-only-lonely-va-alone
09:00 05/08/2018
"Since I split up with my partner, I have lived ...". Bạn sẽ điền từ gì để hoàn thành câu?
chon-tu-noi-thich-hop-cho-10-cau-tieng-anh
09:01 05/08/2018
"All great powers eventually collapse ... lose influence". Từ còn thiếu là "and" hay "but"?
nhung-han-che-cua-phuong-phap-day-tieng-anh-phonics
09:01 03/08/2018
Nội dung dạy Phonics không bao gồm trọng âm từ, một trong những phần quan trọng nhất để phát âm tiếng Anh chuẩn. 
trac-nghiem-ve-cach-su-dung-even-trong-tieng-anh
09:01 02/08/2018
"He eats anything, ... ate spiders when we were travelling". Phần còn thiếu là "even he" hay "he even"?
bay-dieu-ban-can-nho-de-noi-tieng-anh-luu-loat
09:01 02/08/2018
Nếu chỉ xem tin tức, bạn sẽ không hiểu các cách diễn đạt thường ngày. Để hiểu, bạn nên tiếp xúc với nhiều nguồn tiếng Anh. 
noi-tieng-anh-co-can-hay
09:01 01/08/2018
Tiếng Anh là công cụ truyền đạt ý tưởng, không nên đặt vấn đề hay dở, hãy xem có hiệu quả hay không.
do-kha-nang-phan-biet-as-va-like
09:01 30/07/2018
"His ringtone sounded ... an alarm". Từ còn thiếu là "as" hay "like"?