Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn
  • Mới nhất
tim-tu-tieng-anh-dong-nghia
09:01 19/04/2018
Theo bạn, từ đồng nghĩa với "acquire" là "accept", "ignore", "obtain" hay "select"?
trac-nghiem-ngu-phap-de-nham-lan-trong-tieng-anh
09:01 18/04/2018
"Nevile lay his pen on the table and went upstairs to lay down". Bạn hãy sửa câu này cho chính xác. 
trac-nghiem-tieng-anh-ve-trang-tu-chi-muc-do
09:01 17/04/2018
I did ___ well on the test. Từ bạn cần điền vào chỗ trống là 'incredibly', 'strongly' hay 'fully'?
do-von-tu-dong-nghia-trai-nghia-trong-tieng-anh
09:00 16/04/2018
Bạn có biết "moist" có nghĩa là gì và có thể dùng từ gì để thay thế?
trac-nghiem-tieng-anh-dung-trong-cuoc-hop
09:00 15/04/2018
Để yêu cầu người phát biểu giải thích rõ vấn đề hơn, bạn sẽ nói như thế nào cho phù hợp bối cảnh cuộc họp?
trac-nghiem-ve-von-tieng-anh-cong-so
09:01 14/04/2018
Nếu đồng nghiệp của bạn nói rằng anh ấy sẽ "relocate" vào tháng tới, điều đó có nghĩa là gì?
trac-nghiem-ve-cach-dien-dat-do-mat-tham-tim-trong-tieng-anh
09:01 12/04/2018
Nếu một người được sinh ra với "silver spoon in mouth", điều đó nghĩa là gì? Bạn hãy làm bài tập về thành ngữ chỉ màu sắc dưới đây. 
do-do-am-hieu-tu-viet-tat-trong-giao-tiep-tieng-anh
09:01 12/04/2018
Nếu bạn đang trò chuyện với ai đó trên mạng và họ nói, "brb", điều đó có nghĩa là gì? 
trac-nghiem-tu-vung-tieng-anh-ve-boxing
09:01 10/04/2018
"After knocking down an opponent, a boxer must go to the...". Từ trong dấu ba chấm là "red corner", "blue corner" hay "neutral corner"? 
trac-nghiem-tu-vung-tieng-anh-ve-boi-loi
09:01 10/04/2018
Hai tay quạt lên phía trước cùng lúc là kiểu bơi gì và nói thế nào trong tiếng Anh? 
phan-biet-cach-dung-turtle-va-tortoise-trong-tieng-anh
09:00 09/04/2018
Tuy cùng mang nghĩa là "rùa" trong tiếng Anh, hai từ "turtle" và "tortoise" lại chỉ hai nhóm rùa khác nhau.
trac-nghiem-ve-trat-tu-tinh-tu-tieng-anh-muc-do-de
09:00 08/04/2018
"I bought a pair of a _____ shoes". Cụm từ cần điền vào chỗ trống là "black leather" hay "leather black".
trac-nghiem-tieng-anh-ve-gioi-tu-chi-dia-diem
09:01 05/04/2018
"The kids are playing ... the backyard". Giới từ cần điền vào dấu ba chấm là "at", "on" hay "in"? 
bai-tap-nang-cao-cac-thi-trong-tieng-anh
09:01 04/04/2018
He couldn't imagine what the room ____ look like now. Từ cần điền vào chỗ trống là "will", "would" hay có thể sử dụng cả hai?
trac-nghiem-tu-vung-mieu-ta-hanh-dong-cua-con-vat
09:01 01/04/2018
"Cats _____ themselves to wash". Hãy điền động từ thích hợp vào chỗ trống trong câu.
trac-nghiem-ve-cau-hoi-duoi-trong-tieng-anh
09:01 30/03/2018
"Let's go for a walk,...?". Bạn hãy điền câu hỏi đuôi thích hợp để hoàn thành câu. 
do-von-tu-vung-tieng-anh-ve-khach-san
09:01 29/03/2018
"If you've never been to this city, you should take a look at our sight-seeing ...", bạn điền vào dấu ba chấm từ gì?
do-kha-nang-tim-trong-am-cua-tu-tieng-anh
09:01 28/03/2018
Bạn có biết đâu là trọng âm của các từ 'photographer', 'America' hay 'innocent'? Hãy làm bài trắc nghiệm dưới đây để tìm hiểu.
trac-nghiem-phan-biet-do-va-make
09:01 27/03/2018
"What do you ... for a living?". Bạn chọn "do" hay "make" để điền vào chỗ trống? 
dien-dat-mat-to-hon-bung-trong-tieng-anh
09:01 27/03/2018
Tiếng Anh có thành ngữ tương tự "mắt to hơn bụng" trong tiếng Việt: "Your eyes are bigger than your stomach".