Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn

Sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn

Khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn chỉ hơn 1.700 km nhưng có sự khác biệt lớn từ thời tiết, phong cách sống đến ẩm thực. Nguồn: tripi.vn

Du lịch

11/04/2016 18:47