Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn

Ăn không ngon, ngủ không yên vì nước thải

Nước thải chưa qua xử lý, xả thẳng ra môi trường ở sông Phú Lộc và âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên. Nguồn: VTC

Thời sự

29/03/2016 11:33