Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn

Mở cửa cho gà Trung Quốc: Hiểm hoạ dịch bệnh?

Việt Nam mở cửa cho gà Trung Quốc vào nội đia. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu như gà Trung Quốc mang mầm bệnh * Nguồn: VTC16

Thời sự

29/03/2016 11:31